ذهن ناخودآگاه چیست

0

در نظریۀ فروید دربارۀ روانکاوی شخصیت، ذهن ناخودآگاه یا ناهشیار مخزنی برای احساسات، افکار، تمایلات و خاطرات معرفی می‌شود که خارج از آگاهی هشیار ما قرار دارد. اغلب محتوای ذهن ناخودآگاه غیرقابل دسترس بوده یا ناخوشایند هستند، نظیر درد، اضطراب یا مناقشه. به گفتۀ فروید، ذهن ناخودآگاه به طور ادامه‌دار بر روی رفتار و تجربۀ ما اثر می‌گذارد و ما از این اثرات آگاهی نداریم.

ذهن ناخودآگاه: در زیر سطح آگاهی

ذهن ناخودآگاه معمولا به‌عنوان یک کوه یخی ترسیم می‌شود. هرچیزی که بالاتر از سطح آب قرار دارد، بخش آگاه ذهن بوده و هر آنچه که در زیر سطح آب است، بخش ناخودآگاه ذهن می‌باشد. چیزهایی که شامل قسمت آگاه ذهن می‌شوند را می‌توان به سادگی «قلۀ کوه یخی» نامید. سایر اطلاعاتی که خارج از آگاهی ذهن هستند، در قسمتی قرار دارند که زیر آب می‌باشد. اگرچه دسترسی به این اطلاعات به طور آگاهانه ممکن نیست، اما این اطلاعات ناخودآگاه بر روی رفتار حال حاضر شما اثر می‌گذارند.

فروید باور داشت که بسیاری از احساسات، تمایلات و عواطف ما سرکوب شده یا خارج از ذهن آگاه ما نگه داشته می‌شوند، اما چرا؟ او می‌گفت که این اطلاعات بیش از حد خطرناک و تهدیدکننده هستند. فروید عقیده داشت که گاهی اوقات تمایلات و آرزوهای پنهان خود را از طریق رویاها به ما نشان داده و یا ناگهان به زبان می‌آیند.

اطلاعات ناخوداگاه چگونه به بخش آگاه منتقل می‌شوند؟

فروید همچنین باور داشت که می‌تواند این احساسات ناخودآگاه را با استفاده از تکنیکی به نام تداعی آزاد (free association) به بخش آگاه ذهن منتقل کند. او از بیماران خود درخواست می‌کرد که آرام باشند و هرچیزی که به ذهنشان می‌رسد را بدون هیچگونه خطر قرمزی بگویند و بی‌اهمیت، بی‌ربط، یا شرم‌آور بودن افکار نباید مانعی برای بروز آنها می‌بود. با دنبال کردن این جریان افکار، فروید عقیده داشت که می‌تواند درب ذهن ناخودآگاه را باز کرده و محتوای آن را آزاد کند، جایی که تمایلات و خاطرات دردناک کودکی وجود دارند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.